Alimentatie,  Financiële aspecten

Indexering alimentatie per 1-1-2019

Per 1 januari a.s. behoren de bedragen van de kinderalimentatie en van de eventueel overeengekomen partneralimentatie te worden verhoogd. Deze verhoging houdt rekening met de stijging van de kosten van het levensonderhoud.
Het percentage waarmee de bedragen moeten worden verhoogd bedraagt 2% en dit is in november jl. door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld.
Wilt u weten wat u moet gaan betalen of wat u dient te ontvangen dan kunt u dit controleren op de onderstaande site: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/
Indien in voorgaande jaren de alimentatie niet is aangepast dient dit alsnog te worden gedaan. U kunt dit tot 5 jaar terug alsnog vorderen. Voor de berekening daarvan kunt u de bovengenoemde site eveneens raadplegen.

45107559 – woman hands working on calculator close up

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden na de oorspronkelijke vaststelling van de verschuldigde alimentatie kan het zinvol zijn om een herberekening te laten maken.
Aanleiding hiervoor zijn onder meer:

  • Inkomstendaling en/of inkomensstijging;
  • Verandering in de zorgverdeling voor de kinderen;
  • Het gaan samenwonen van de alimentatieontvanger;
  • De geboorte van een kind uit de nieuwe relatie.

Aan de hand van een herberekening die wij voor u kunnen opmaken kunt u dan in onderling overleg, mits uw ex-partner daartoe bereid is, nieuwe afspraken maken.
Lukt dit niet dan kunt u wellicht met behulp van ons als mediator toch in overleg met uw ex-partner tot een oplossing komen.
Staat uw ex-partner daar niet voor open dan kunt u dit via een advocaat proberen te bereiken. Als laatste mogelijkheid om tot een aanpassing te komen kunt u een advocaat inschakelen om namens u een verzoek tot herziening van de alimentatie in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal daarover dan een beslissing nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *