Financiële aspecten,  Kinderen en scheiding,  Ouder kind-coach,  Ouderschapsplan,  Scheiding

Kiest ú of kiest úw kind voor co-ouderschap?

Al 10 jaar hebben wij als mediator, scheidingsmakelaar en ouder-kindcoach dagelijks te maken met mensen die uit elkaar gaan en zich daarbij zorgen maken over de zorgverdeling voor hun kinderen als gevolg van de scheiding.
In een onlangs verschenen artikel over co-ouderschap in de Volkskrant met als kop: ‘Permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat met kinderen?’ wordt aan de hand van de resultaten van onderzoeken het co-ouderschap onder de loep genomen. Zie hiervoor: https://www.volkskrant.nl/mensen/permanent-pendelen-tussen-twee-ouders-wat-doet-dat-met-kinderen-~bba38d4f/
Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen uitstekend werkt, maar dat het ook anders kan zijn.

Kies een zorgverdeling die bij u en de kinderen past!
Als ouders uit elkaar gaan is het van groot belang dat er een zorgverdeling wordt afgesproken die bij de ouders én bij de kinderen past.
Dat kan bijvoorbeeld een zorgverdeling zijn waarbij de ene ouder meerdere dagen voor de kinderen zorgt dan de andere ouder of een zorgverdeling waarbij de kinderen ongeveer de helft van de tijd door de ene ouder en ongeveer de helft van de tijd door de andere ouder worden verzorgd.
U mag zelf bepalen welke zorgverdeling het beste bij u én de kinderen past.
Wat als:

  1. beide ouders de voorkeur geven aan co-ouderschap?
  2. één van de ouders co-ouderschap wenst en de andere ouder niet?
  3. niet alle kinderen co-ouderschap wensen?
  4. de ouders co-ouderschap wensen maar de kinderen niet?

Als beide ouders co-ouderschap wensen en samen hierover sociale en financiële afspraken kunnen maken dan is dat uiteraard plezierig voor beide ouders.
Maar wat als maar één van de ouders of maar één van de kinderen co-ouderschap wenst?
Dan is het van groot belang dat u elkaar de ruimte geeft om aan te geven waarom de ander liever een andere zorgverdeling wenst. Probeer samen een oplossing te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Als één van de kinderen niet wil en de andere wel dan kunt u co-ouderschap voor het ene kind afspreken en voor het andere kind een verdeling afspreken die beter bij de ouders en het betreffende kind past.
Bovendien zouden de kinderen aan kunnen geven dat zij helemáál geen co-ouderschap wensen. Ook dan is het van belang om samen hierover te praten. Ouders kunnen totaal andere redenen hebben om voor co-ouderschap te kiezen dan kinderen. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat de scheiding een verstoring van het sociale leven kan betekenen voor uw kinderen.

Betrek de kinderen zoveel en zo vroeg mogelijk bij de afspraken met betrekking tot het ouderschapsplan. Zij hebben dikwijls heel goede ideeën!
Als wij de ouders vragen waarom zij bijvoorbeeld voor co-ouderschap kiezen dan komen zij onder andere met de volgende argumenten:
‘dan raak ik mijn kinderen tenminste niet kwijt!’
‘dan hoef ik als we zijn gescheiden minder kinderalimentatie te betalen!’
‘dan hebben we een groot belastingvoordeel!’
‘dan weet ik tenminste zeker dat ik controle heb over de uitgaven voor de kinderen!’
‘dan zorgt de ouder voor het kind op wiens/wier naam hij/zij staat ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP)!’
‘de extra en/of onvoorziene kosten worden na de scheiding sowieso door ons door de helft gedeeld!’
Bovenstaande argumenten kunnen spelen bij ouders die onvoldoende zijn geïnformeerd over de mogelijkheden bij scheiding of bij ouders die meer oog hebben voor de financiële gevolgen van de scheiding dan voor het welzijn van de kinderen.

Denk aan de kwaliteit en niet aan de kwantiteit van een zorgverdeling!
Hoe komt u tot een zorgverdeling welke het beste past bij u en uw kinderen?
Door eerst uw wensen en (afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen) die van uw kinderen met elkaar te bespreken. Kies dan een zorgverdeling waar iedereen zich in kan vinden. Al zal iedereen misschien niet helemaal ‘zijn zin hebben gekregen’.
Denk hierbij vooral aan de praktische uitvoering van een zorgverdeling.
Als ouders heeft u beiden het recht op omgang met de kinderen. Het zijn uw kinderen!
Kiest u voor co-ouderschap waarbij de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder dan is het van belang dat u rekening houdt met de leeftijd en de wensen van de kinderen.
De kinderen kunnen u heel erg missen en andersom zal het niet anders zijn!

Hoe zou u het vinden om elke week te moeten verkassen en dat jarenlang?
Sommige kinderen hebben meer behoefte ‘aan een vaste stek’, maar willen wel graag de vrijheid hebben om van de ene ouder naar de andere ouder te gaan zonder dat zij hun ouders hierin tekortdoen.
Weer andere kinderen willen ‘geen gezeul met de tassen’.
Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen voor alle betrokkenen uitstekend werkt, maar dat in andere gevallen een andere zorgverdeling misschien veel beter past bij de
situatie na de scheiding!

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel 06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *