• Financiële aspecten,  Pensioenen

  Het belang van pensioenverdeling

  Het belang van pensioenverdeling Als u gaat scheiden is het belangrijk om ook stil te blijven staan bij het maken van afspraken over uw pensioen. Hiermee kunt u voorkomen dat u later, als u en/of uw ex-partner met pensioen gaan, met onverwachte tegenvallers te maken krijgt. Het simpelweg verdelen van het ouderdomspensioen, zoals de wet dat regelt, is lang niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Als u in onderling overleg uit elkaar gaat kunt u zelf beslissen wat er over de door u en door uw partner opgebouwde pensioenaanspraken dient te worden vastgelegd. Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: In het geval u er samen niet uitkomt zal een rechter…

 • Kinderen en scheiding,  Ouderschapsplan,  Vakantie

  Joepie! We mogen van mama op wintersport!

  Joepie! We mogen van mama op wintersport! Een aantal weken geleden ontving ik een mailtje van Anne. Anne is inmiddels 15 jaar en is de dochter van Chris en Jetteke. Ik heb het hele gezin begeleid bij de scheiding. ‘Gozien ken je me nog? Ik ben Anne. Je hebt mijn vader en moeder en mijn broertje en mij 2 jaar geleden geholpen zodat mijn vader en moeder goed konden scheiden. Het gaat hartstikke goed. Iedereen houdt zich aan de afspraken en af en toe overleggen we samen als er even iets anders afgesproken moet worden. Maar nu is er iets waar we samen niet zo goed uitkomen. D.w.z. papa en…

 • Alimentatie,  Financiële aspecten,  Scheiding

  Uw financiële situatie na de scheiding

  Als u gaat scheiden heeft dat doorgaans grote financiële gevolgen voor u en uw partner. Ieder heeft na de scheiding alleen nog zijn of haar eigen inkomen waardoor uw financiële situatie drastisch kan veranderen. Indien de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om van te kunnen leven en het niet lukt om meer te gaan verdienen is deze vervolgens aangewezen op financiële ondersteuning van de ex-partner (partneralimentatie). Indien de ex-partner daarvoor onvoldoende draagkracht heeft komt men vervolgens mogelijk in aanmerking voor bijstand. Als u straks gescheiden bent is het goed mogelijk dat eventuele toeslagen welke u al ontving hoger zullen uitvallen. Voor de hoogte van de toeslagen wordt er dan namelijk…

 • Kinderen en scheiding,  Vakantie

  Op vakantie met de kinderen naar het buitenland zonder uw ex-partner

  Inmiddels is de vakantietijd voor velen weer aangebroken. Wat nu als u met de kinderen zonder uw ex-partner naar het buitenland op vakantie gaat? Mag u hen zo maar meenemen of heeft u toestemming nodig van uw ex-partner? Om met uw kinderen naar het buitenland te gaan heeft u de toestemming nodig van de andere ouder. De Koninklijke Mareschaussee heeft het recht om aan de grens of op het vliegveld te controleren of u toestemming heeft om met de kinderen naar het buitenland te gaan ter voorkoming van kinderontvoering. Het is daarom verstandig om uw ex-partner dit formulier te laten invullen waaruit blijkt dat u zijn toestemming heeft om met de…

 • Scheiding

  Wat als uw partner niet van u wil scheiden?

  Als u eenmaal zelf de beslissing heeft genomen te willen gaan scheiden en u dit aan uw partner heeft verteld komt het regelmatig voor dat de partner nog niet zover is. De partner wil dan nog niet scheiden of is hiertoe helemaal niet bereid of niet in staat om mee te werken aan de scheiding. Als dit u overkomt, kunt u door tussenkomst van een advocaat een eenzijdig verzoek tot scheiding indienen. Een scheiding die op dergelijke wijze tot stand komt is echter niet bevorderlijk voor uw relatie in de verdere toekomst zeker niet wanneer er ook kinderen bij zijn betrokken. Uw liefdesrelatie is dan wel voorbij maar uw relatie…

 • Kinderen en scheiding,  Kindverklaring,  Ouderschapsplan

  Waarom moet ons kind een kindverklaring invullen?

  Als ScheidingsMakelaar en ouder-kindcoach heb ik dagelijks te maken met ouders van kinderen, die hebben besloten in onderling overleg uit elkaar te gaan. Indien er kinderen vanaf 12 jaar betrokken zijn bij de scheiding dan komt tijdens de besprekingen omtrent het ouderschapsplan het invullen van een kindverklaring  aan de orde. Als ouders en kinderen het woord ‘kindverklaring’ horen dan leidt dat regelmatig tot verontwaardiging en opmerkingen zoals: ‘Wat doen ze mijn kind aan?’ Ik leg de ouders en de kinderen dan uit wat een kindverklaring inhoudt en waarom het kind deze moet invullen en ondertekenen. Een kindverklaring bevat de persoonlijke gegevens van het betreffende kind en een aantal vragen welke…

 • Financiële aspecten,  Subsidie

  Goedkoop of duurkoop?

  Als ScheidingsMakelaar regelen wij samen met u uw scheiding voor een van tevoren met u afgesproken vast bedrag waardoor u precies weet wat de scheiding u gaat kosten. Cliënten schrikken soms van deze kosten. Immers op internet heeft men gelezen dat men voor niets of voor bijna niets kan scheiden. Indien u echter uw scheiding duurzaam goed wilt regelen vergt dit meer dan alleen het invullen van een concept convenant en concept ouderschapsplan, dat u bij een op internet aangeboden scheiding wordt gepresenteerd en waarbij u uit meerkeuze mogelijkheden maar zelf uw keuze moet bepalen zonder dat u misschien goed begrijpt wat de verschillen tussen de mogelijkheden voor u uiteindelijk…

 • Financiële aspecten,  Kinderen en scheiding

  Scheiding treft ook pubers en jongvolwassenen

  Een scheiding treft altijd de kinderen. Vaak gaat het dan om nog jonge kinderen, maar een scheiding heeft ook gevolgen voor pubers en jongvolwassenen. Ook kinderen boven de 18 jaar hebben hun ouders nodig of ze nu inwonend of uitwonend zijn. Gozien Vossen is scheidingsmakelaar voor Oost-Gelderland. Zij voert gesprekken met kinderen in echtscheiding en schrijft over ‘de vergeten groep bij echtscheidingen’. Deze keer een gedeelte uit het gesprek met Joris (20 jaar): Joris vraagt via de app: ‘Gozien, ik weet dat het zondag is, maar kan ik je met spoed spreken?’ ‘Tuurlijk, ik ben bereikbaar’. Joris vertelt, dat hij afgelopen vrijdag bij de directeur van zijn school is geroepen. Hij…

 • Financiële aspecten,  Subsidie

  Subsidie voor kosten van bemiddeling bij scheiden

  Wat te doen als u de kosten van de bemiddeling van uw echtscheiding niet helemaal kunt betalen? Als u besloten heeft om te gaan scheiden en als een van beide partners maar een gering inkomen heeft of zelfs geen eigen inkomen heeft bestaat er een mogelijkheid om van de overheid een subsidie te krijgen om de kosten van de scheiding toch te kunnen betalen. Men kan dan via een bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven NMI registermediator met Accreditatie Familie Mediation of een advocaat tegen betaling van een geringe eigen bijdrage de scheiding laten regelen. De Raad voor Rechtsbijstand geeft, indien u daarvoor in aanmerking komt, een toevoeging af en…

 • Geregistreerd partnerschap

  Geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechter – mediation

  Als beide partners het niet eens zijn over de beslissing van de beëindiging ervan en de wijze waarop de verdeling plaatsvindt en/of er zijn minderjarige kinderen geboren uit de relatie, dan zal de rechter een beschikking afgeven welke gelijk is aan die bij een echtscheidingsprocedure. In deze situatie is het benaderen van De ScheidingsMakelaar verstandig. De ScheidingsMakelaar treedt op als mediator en begeleidt u met de gehele financiële en juridische afhandeling van de procedure en indien er minderjarige kinderen bij zijn betrokken stellen wij samen met u een ouderschapsplan op maat op. Geregistreerd partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van de rechter De beëindiging van een geregistreerd partnerschap verloopt anders dan het ontbinden…