• Financiële aspecten,  Partneralimentatie,  Scheiding

    Hoe zit het met partneralimentatie en met de wet herziening partneralimentatie?

    Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het nu toch zit met partneralimentatie.Waarom moet ik partneralimentatie betalen? Hoeveel moet ik betalen? Hoelang moet ik betalen? Hieronder treft u de regels aan, waarmee de rechter rekening zal houden indien hij over het onderwerp partneralimentatie een beslissing zal moeten nemen.Als mediator kunnen wij u bij uw scheiding behulpzaam zijn om samen over de partneralimentatie tot goede afspraken te komen. Waarom partneralimentatie?In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat men in principe aan de ex-partner partneralimentatie verschuldigd is indien deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien.Dit geldt indien men gehuwd was of indien men een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Voor ex-samenlevers…