• Financiële aspecten,  Pensioenen

    Het belang van pensioenverdeling

    Het belang van pensioenverdeling Als u gaat scheiden is het belangrijk om ook stil te blijven staan bij het maken van afspraken over uw pensioen. Hiermee kunt u voorkomen dat u later, als u en/of uw ex-partner met pensioen gaan, met onverwachte tegenvallers te maken krijgt. Het simpelweg verdelen van het ouderdomspensioen, zoals de wet dat regelt, is lang niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Als u in onderling overleg uit elkaar gaat kunt u zelf beslissen wat er over de door u en door uw partner opgebouwde pensioenaanspraken dient te worden vastgelegd. Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding: In het geval u er samen niet uitkomt zal een rechter…