ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE

U bent het eens met elkaar: u wilt scheiden

Dat maakt een scheiding een stuk eenvoudiger. U hoeft het inhoudelijk niet met elkaar eens te zijn, maar u hebt de intentie er met elkaar uit te komen. De ScheidingsMakelaar kan u in dat geval helpen bij het maken van onderlinge afspraken. Deze afspraken nemen we op in een echtscheidingsconvenant en in geval er minderjarige kinderen bij de scheiding zijn betrokken tevens in een ouderschapsplan. Het convenant en het ouderschapsplan worden met een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Vervolgens geeft de rechtbank een beschikking af en bekrachtigd daarmee het ingediende convenant en ouderschapsplan. Zodra deze beschikking is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand is de scheiding definitief geregeld.

U bent het niet eens met elkaar: u wilt scheiden

Uw scheiding verloopt geheel anders. U heeft beiden een advocaat nodig en raakt in een juridische strijd verwikkeld. U moet rekening houden met een langere looptijd van de scheiding. Vaak heeft de scheiding voor een van de partijen een minder bevredigende uitkomst. De ScheidingsMakelaar kan u niet van dienst zijn.

De voordelen van scheiden in overleg

  1. Gezamenlijk gemaakte afspraken worden beter nageleefd, waardoor men elkaar niet steeds in de rechtbank hoeft te ontmoeten.
  2. Het welzijn van uw kinderen is hét uitgangspunt bij de scheiding, waardoor zij niet tussen de wal en het schip geraken.
  3. De verdeling van de gezamenlijke eigendommen gebeurt in onderling overleg en hoeft niet te worden afgedwongen.
  4. Ook in de toekomst zal men gemakkelijker tot overleg in staat zijn, bijvoorbeeld over de zorg van uw kinderen.

Redenen voor een scheiding

Bij een van de onderzoeken naar de redenen van scheiding hebben onderzoekers gescheiden mensen gevraagd naar de belangrijkste redenen waarom zij gingen scheiden.

Via onderstaande link ziet u het resultaat van een dergelijk onderzoek.
Klik hier voor de meest genoemde redenen voor een scheiding.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – De ScheidingsMakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl