KOSTEN SCHEIDEN

Als ScheidingsMakelaar werken wij tegen een van tevoren afgesproken tarief. Aan de hand van een vrijblijvend kennismakingsgesprek maken wij met u een afspraak over de kosten voor het regelen van uw scheiding. U hoeft zich dan geen zorgen meer te maken over een doorlopend uurtarief met een open einde, waarbij u geen zicht heeft op de uiteindelijk totale kosten van uw scheiding.

Zakelijk gezien kunnen veel zaken snel worden geregeld, toch houden wij oog voor de emotie van beide partners, die daardoor soms meer tijd nodig hebben om tot een goede beslissing te komen. Uiteindelijk dient er wel een duurzaam convenant en indien er kinderen bij betrokken zijn tevens een duurzaam ouderschapsplan op tafel te komen liggen.

Subsidie scheiden

Het is goed mogelijk dat u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van uw inkomen en van uw vermogen.

Indien u of één van u beiden onder de toegestane inkomensgrens en vermogensgrens komt, kunnen wij voor u een zogenoemde toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand aanvragen. Als MfN-registermediator ingeschreven met de accreditatie familie mediaton kunnen wij u hierbij assisteren.

Meer informatie kunt u hierover vinden op:
Heb ik recht op een bijdrage in de kosten?

Indien één van u beiden voor rechtsbijstand in aanmerking komt, bedragen de totale kosten van de scheiding de helft van het reguliere tarief verhoogd met de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage ad € 55,00 of € 109,00. Bovendien bedragen de dan verschuldigde griffierechten dan geen € 304,00 maar € 152,00 + € 41,50 = € 193,50.

Komt u beiden voor een toevoeging in aanmerking dan betaalt u ieder slechts € 55,00 of € 109,00 eigen bijdrage en ieder € 41,50 griffierecht.

De hierboven genoemde tarieven gelden voor 2020.

Rechtsbijstandverzekering

Het kan ook zijn dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten en dat deze dekking biedt voor de kosten van mediation bij echtscheiding. U kunt dan mogelijk een deel van de kosten van de mediation vergoed krijgen. Als u een dergelijke verzekering heeft kunt u dit in de polisvoorwaarden nalezen of als u er niet zeker van bent dit navragen bij de betreffende verzekeringsmaatschappij.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – De ScheidingsMakelaar in Gelderland
Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl