SCHEIDINGSPROCES

Scheiden met behulp van ons als scheidingsmakelaar

Het proces van van scheiden is ingedeeld in 3 onderdelen. Hier wijken we in specifieke gevallen vanaf, maar in grote lijnen is dit onze werkwijze die wij hanteren. Daarnaast begeleiden wij (Peter & Gozien Vossen) u altijd samen in het scheidingsproces.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Tijdens een eerste gesprek maakt u kennis met een scheidingsbemiddelaar. Tijdens dit gesprek kunnen u en uw (ex)partner zich oriënteren of u bij ons wilt scheiden. Wij proberen u in dit gesprek een zo helder mogelijk beeld te geven van wat een scheiding bij ons inhoudt.

Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Bij het tweede gesprek, wat direct kan volgen op het kennismakingsgesprek, verzamelen wij gegevens die nodig zijn om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn: persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel etc. We maken daarbij een inschatting voor welke zaken u een deskundige moet raadplegen en waar er eventueel extra kosten opduiken.

Voortgangsgesprek: knelpunten en struikelblokken bij het scheiden

Het derde gesprek is bedoeld om de vorderingen en eventuele struikelblokken te bespreken. Zijn er nog punten waarover u het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Verder laten wij zien hoe ver we gevorderd zijn met de samenstelling van het convenant. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere voortgangsgesprekken voeren.

Het einde van de dienstverlening. U bent officieel uit elkaar

Onze dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren. Wij vragen u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten, of u naar tevredenheid door ons bent geholpen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – De ScheidingsMakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl