WIE ZIJN WIJ

Over Gozien en Peter Vossen, De ScheidingsMakelaar in Gelderland

Het is belangrijk dat u als (ex)partners na een scheiding verder kunt gaan met uw eigen leven en bovendien dat de eventuele kinderen niet de dupe worden van uw scheiding. Als ScheidingsMakelaars maken wij de voorwaarden daarvoor zo gunstig mogelijk. De scheiding is voor de kinderen ook een emotionele kwestie.

De ervaring heeft ons geleerd dat men het vaak prettig vindt dat wij de gesprekken samen voeren. We zijn beiden Scheidingsmakelaar en hierdoor voelen partijen zich doorgaans meer op hun gemak.De ScheidingsMakelaar werkt tegen een van tevoren afgesproken tarief. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de procedure duurt. Zakelijk gezien kan er veel snel geregeld worden. Toch blijven we oog houden voor mensen met hevige emoties, die soms meer tijd nodig hebben om tot een beslissing te komen. Uiteindelijk dient er een duurzaam contract op tafel te komen liggen.

De gesprekken voeren we zowel overdag als ’s avonds.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – De ScheidingsMakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl